Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Doorgaan naar content

Laatste aanpassing: 24-5-2018

Algemeen

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van de bijbehorende administratie en dat wij jouw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer onze websites bezoekt en bijvoorbeeld het contactformulier invult, dan verwerken wij onderstaande gegevens:

• Je voor- en achternaam

• Je adresgegevens

• Je telefoonnummer

• Je e-mailadres

• Je achtergelaten informatie in het contactformulier ‘’het bericht’’

• Je IP-adres

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?

OpenCeilings verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt. Daarnaast kan OpenCeilings jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang OpenCeilings gegevens bewaart

OpenCeilings bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. OpenCeilings maakt namelijk doelgroepen mede door jouw gegevens om zo de juiste mensen te kunnen bereiken. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen

Wij wisselen gegevens uit met andere partijen, zoals webdevelopers, designers, hosting providers etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met het verlenen van goede service of na uw toestemming.

Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heb je het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Wij raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. OpenCeilings verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door OpenCeilings een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

Websitebezoekanalyse

Op de website van OpenCeilings worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OpenCeilings gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

OpenCeilings gebruikt cookies om OpenCeilings te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor jou relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor advertentienetwerken zoals Google AdWords. Externe websites die zich in het netwerk van deze derde partijen bevinden kunnen cookies op je PC plaatsen om informatie in te winnen. OpenCeilings heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dien je het privacy beleid van deze derden raad te plegen. Het privacy beleid van OpenCeilings is hierop niet van toepassing.

Wanneer je verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat je de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden.

Inzage en aanpassing van jouw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@OpenCeilings.com. OpenCeilings zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

OpenCeilings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OpenCeilings maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door OpenCeilings verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OpenCeilings.

Contactgegevens

Amsterdamsevaart 24

Haarlem

Noord-Holland 2032 EB

Telefoonnummer: 020 820 2190

E-mail: info@openceilings.nl

Contactpersoon: Roderick Villevoye